לדוגמא - חוזה היתר בניה "גרמושקה"

= גליון הכולל :

 1. טבלה המפרטת את פרטי הרשות המתכננת, בעלי המגרש המבקשים את ההיתר , עורך הבקשה שהוא האדריכל ו/או המהנדס .

 2. תיאור המגרש והמבנה המבוקש. טבלת שטחים מפורטת . חתימות כל הנדרשים כולל שכנים צמודים, אם יש . 

 3. מפה טופוגרפית ומפת העמדה של המבנה בסביבה . 

 4. תכניות המבנה ע"ג תכנית פיתוח ותכניות כל הקומות בקנ"מ 1:100.

 5. חזיתות המבנה כולל הסביבה הצמודה והרחוב קנ"מ 1:100.

 6. חתכים במבנה , למשל היכן שעוברות מדרגות וכד' קנ"מ 1:100.  

 7. פריסות גדרות המבנה והסביבה הצמודה קנ"מ 1:100.

 8. תכניות וחתכים מוגדלים בקנ"מ 1:50 של הממ"ד או המקלטים במבנה . 

 9. חתכים סניטריים פרטים למיניהם, הדמיות תלת מימד וכל אינפורמציה המתבקשת ע"י הרשות שתמצא בגליון. 

 

 

 

 

 • twitter
 • pinterest
 • email
 • google
 • facebook
 • facebook

© Copyright 2005 Ileen Seliktar Cohen. All rights reserved | Web Development by Ileen Seliktar Cohen.