תכניות בסיסיות וחיוניות לבניית הבית .

    = קבלן לא יכול לעלות למגרש ללא תכניות אלו :

  1. תכניות העמדת מגרש , תכנית קונסטרוקציה ממהנדס .

  2. תכנית בניה ו/או הריסה מממתכנן. 

  3. תכנית אינסטלציה וביוב . 

  4. תכנית חשמל .

  5. חזיתות המבנה כולל הסביבה הצמודה והרחוב קנ"מ 1:50.

  6. חתכים במבנה , למשל היכן שעוברות מדרגות וכד' קנ"מ 1:50.  

 

 

 

 

פיתוח

פיתוח

בניה-חניה

בניה-חניה

בניה-קרקע

בניה-קרקע

בניה-קומהא

בניה-קומהא

בניה גגות

בניה גגות

חשמל-חניה

חשמל-חניה

חשמל-קרקע

חשמל-קרקע

חשמל-קומהא

חשמל-קומהא

חזיתות

חזיתות

חתכים

חתכים