תכניות בסיסיות וחיוניות לבניית הבית .

    = קבלן לא יכול לעלות למגרש ללא תכניות אלו :

 1. תכניות העמדת מגרש , תכנית קונסטרוקציה ממהנדס .

 2. תכנית בניה ו/או הריסה מממתכנן. 

 3. תכנית אינסטלציה וביוב . 

 4. תכנית חשמל .

 5. חזיתות המבנה כולל הסביבה הצמודה והרחוב קנ"מ 1:50.

 6. חתכים במבנה , למשל היכן שעוברות מדרגות וכד' קנ"מ 1:50.  

 

 

 

 

 • twitter
 • pinterest
 • email
 • google
 • facebook
 • facebook

© Copyright 2005 Ileen Seliktar Cohen. All rights reserved | Web Development by Ileen Seliktar Cohen.