לדוגמא - חוזה היתר בניה "גרמושקה"

= גליון הכולל :

  1. טבלה המפרטת את פרטי הרשות המתכננת, בעלי המגרש המבקשים את ההיתר , עורך הבקשה שהוא האדריכל ו/או המהנדס .

  2. תיאור המגרש והמבנה המבוקש. טבלת שטחים מפורטת . חתימות כל הנדרשים כולל שכנים צמודים, אם יש . 

  3. מפה טופוגרפית ומפת העמדה של המבנה בסביבה . 

  4. תכניות המבנה ע"ג תכנית פיתוח ותכניות כל הקומות בקנ"מ 1:100.

  5. חזיתות המבנה כולל הסביבה הצמודה והרחוב קנ"מ 1:100.

  6. חתכים במבנה , למשל היכן שעוברות מדרגות וכד' קנ"מ 1:100.  

  7. פריסות גדרות המבנה והסביבה הצמודה קנ"מ 1:100.

  8. תכניות וחתכים מוגדלים בקנ"מ 1:50 של הממ"ד או המקלטים במבנה . 

  9. חתכים סניטריים פרטים למיניהם, הדמיות תלת מימד וכל אינפורמציה המתבקשת ע"י הרשות שתמצא בגליון. 

 

 

 

 

גרמושקה

גרמושקה

שטחים

שטחים

טופוגרפית

טופוגרפית

תכניות

תכניות

חזיתות

חזיתות

חתכים

חתכים

גדרות

גדרות

ממדים

ממדים

נספחים

נספחים