לשכת רישום המקרקעין

 

טאבו הוא שם או כפי שכולם מכנים אותו "לשכת רישום המקרקעין" ,ברכישת דירה עלינו לעבור מספר תהליכים ובסיומם מקבלים את המסמך האחרון שמעיד שאנו בעלי הדירה המסך הסופי הינו "נסח הטאבו." הנסח עצמו מכיל את כל הפרטים על הנכס ועל כן ניתן לכנותו "תעודת הזהות של הנכס" ניתן לראות את פרטיו, מיקומו, עיקולים, משכנתאות, הפקעות ,ירושה, זכויות וכל נושא אחר הנוגע למצבה המשפטי של הדירה.

למען הסר ספק:
לא כל הנכסים בארץ סיימו את תהליכי הרישום ונמצאים בטאבו. נכסים רבים רשומים ברשויות שונות כגון: מינהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות (עמידר, חלמיש וכו...)

מהות הנסח

בנסח הטאבו נוכל לראות למעשה את "תעודת הזהות של הנכס" את פרטיו, מיקומו, עיקולים,משכנתאות, הפקעות ,ירושה, זכויות וכל נושא אחר הנוגע למצבה המשפטי של הדירה. חשוב לציין שלא כל הדירות בארץ סיימו את תהליך הרישום וחלק מהנכסים רשומים בחברה המשכנת או במנהל מקרקעי ישראל ועדיין לא נרשמו בטאבו.

 

 

 

חשיבות הרישום בטאבו

 

 

חשיבות הרישום בטאבו הינה בכך שכאשר הדירה רשומה בטאבו כל התהליכים הקשורים בדירה החל מקבלת משכנתא וכל תהליך משפטי אחר יהיה מהיר יותר וקל יותר הן במהלך קניית הדירה לקונים והן במהלך מכירת הדירה למוכרים,כמו כן דירות הרשומות בטאבו ערכן גדול יותר מדירות שאינן רשומות.בדירות חדשות אותן אנו קונים מקבלן - הקבלן מחוייב לבצע את תהליך הרישום ולסיימו תוך תקופת זמן מוגדרת