תהליך התכנון לפרטיו ושלביו:

במסמך זה אפרט כיצד מתנהל תהליך התכנון המלא מרגע חתימת חוזה תכנון אדריכלי והוצאת היתרים לבנית ביתכם החדש .

רכשתם מגרש . סגרתם את כל הפרוצדורה מול המנהל ו/או ההסתדרות הציונית . יש טאבו,

יש נסח זכויות על הנכס . בחרתם  אדריכל לתכנון הבית .

 

שלב 1 תכניות רעיוניות :

האדריכל מקבל מכם /עירייה דיסק בינוי בו כלול כל דרישות התב"ע תסריט האזור חתך עקרוני וכד' .

התכנון חל על מפה טופוגרפית ממודד מעודכנת לתאריך תחילת התכנון .

התכנון מתחיל בסקיצות רעיוניות על סמך הפרוגרמה שסיכמנו יחדיו . לאחר מספר

וורסיות רעיוניות לתכנון נקבע פגישה ונשב להבין כל תכנון ורעיון .

לאחר שסוכמה תכניות רעיונית ממשיכים .

 

שלב 2  סגירת תכניות  :

התכניות שהסכמנו עליהן מפותחות לתכניות אחת הרמונית בתכנון נלקחים בחשבון

חזיתות וחתכים פנימיים בהתאם לפונקציות וכל הצרכים שסוכמו בפרוגרמה.

בנוסף מתכונן הפיתוח סביב הבית וכל הפונקציות הנלוות :חצרי משק , חצר אירוח וכו'.

בפגישה הבאה נסכם תכנית ונחתום עליה .

 

שלב 3 הכנת גרמושקה  :

הכנת הגרמושקה כוללת את כל התכניות חתכים וחזיתות של הבית כולל גדרות חוץ ופיתוח .

הגרמושקה ערוכה בקנ"מ 1-100 וכוללת גם פרטי המגרש, בעלים, אנשי מקצוע החתומים ושכנים צמודים, אם יש.

 

שלב 4 הגשת תיק וורוד :

לאחר גמר הכנת גרמושקה נפתח תיק בעירייה/מועצה בתיק קרטון וורוד לפתיחת התהליך מול הרשויות .

 

שלב 5 פרוטוקול מהרשויות מועצה/עירייה  :

לאחר הגשתה תיק הוורוד תתכנס הוועדה המקומית לעבור על שהגשנו ולבדוק כי התכנון

עונה לדרישות התב"ע . נקבל פרוטוקול מהעירייה : דו"ח המפרט את דרישותיה של העירייה

לתיקונים , אישורים נלווים וכל הנדרש ע"מ להתקדם עם קבלת ההיתר .

 

שלב 6 איסוף היתרים נלווים  :

האדריכל ידאג להמציא לעירייה / מועצה את כל האישורים הנלווים הנדרשים :

הצהרת מהנדס וחישובים סטטיים

אישור הג"א

אישור מכבי אש

אישור בזק

נספח סניטרי מאושר ע"י מהנדס אינסטלציה

טפסי התקשרות עם מטמנה מעבדה .

וכל שהמועצה/עירייה דורשת בפרוטוקול .

 

שלב 7 תכנון מפורט לבניה /תכניות ביצוע :

סיימנו את חלקנו מול הרשויות אנחנו ממתינים לתשובות .

אפשר לגשת לתכנון המפורט לבניית הבית :

הכנת חוברת תכניות ביצוע הכוללות בניה , אינסטלציה, חשמל , פרטים וכד' .

הכנת תכניות מפורטות לחדרי רחצה, מטבח . רשימות אלומיניום ורשימות נגרות .

שלב תכניות הביצוע כולל פגישות  ארוכות עם הלקוח תובעניות ומרובות בהחלטות . 

שלב זה יכול להתבצע בו זמנית עם שלב 6 ע"מ לקדם תהליכים לתחילת בניה .

 

שלב 8 חבילת עיצוב פנים   :

הכנת חוברת תכניות מפורטת עד פרט אחרון לגמר הבית :

תכנית רצפות, תכנית תקרות, תגמירי קירות, מערכות מיזוג השתלבותן בעיצוב,

סיורים לבחירת קרמיקה אביזרי סניטציה, גופי תאורה, ריהוט נלווה .

פגישות עם אנשי מקצוע : טקסטיל, נגר, מסגר, מזגנים כל שנדרש לגמר הבית .

גם שלב זה מרובה בפגישות פרטניות עם הלקוח . העיצוב דורש ירידה לפרטים 

מדויקים והמון אספקטים הנלקחים בחשבון וחוברים יחד לעיצוב מושלם . 

 

בכל השלבים אפשר להוסיף הדמיות תלת מימד להבנת התכנון וכל החלוקה והשטח.

הדמיות אינן נכללות בעבודת האדריכל והן בגדר תוספת לפי בקשת הלקוח .

 

פרויקט תכנון אדריכלי יכול להמשך זמן רב . זה תלוי ברמת נגישות הלקוחות לפגישות .

ויש פגישות רבות ולא קצרות .  ככל שאנו בשיתוף פעולה מלא ובסימביוזה התכנון יזרום

ונוכל להתקדם .