אומדני עלויות להוצאת היתר ובניה בכלל:

בירור ברשויות לזכויות בניה ותיק מידע   600-1200 ש"ח 

עלות אדריכל (מחיר ל-1מ"ר)  240-300 ש"ח 

עלות מודד (מפה מצבית)1500-2000 ש"ח

עלות מהנדס (הגשת תיק כחול - חישובים סטטיים)  2000-8000 ₪

עלות יועץ אינסטלציה (הגשת נספח סניטרי) 2000 ₪ (כולל תכנית ביצוע 5000 ₪)

הסכם פינוי פסולת עם מטמנה מורשית 1500 ש"ח

הסכם עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות (לפי כמות אצוות ) 

במהלך הבניה (איזוטופ, מכון התקנים, סיסטם) כ-700 ₪ לאצווה. 

הדפסות המכון העתקות .  (כ-100 שח להעתק אחד )

אגרות בניה, פיתוח, תשלום למנהל משתנה ע"פ נתוני הבית והקרקע. 

כל המחירים המצוינים לעיל הינם אומדנים לפני מע"מ ואינם מחייבים!

**** רגע לפני בחירת הקבלן לקחת בחשבון עלויות נוספות טרום תחילת הבניה:

יועץ קרקע + קידוחי ניסיון 3000 ש"ח

מודד ( סימון קווי מגרש ובנין) 1500-2000 ש"ח

אספקת מים וחשמל לאתר כ-  5000 ש"ח

בלתי נצפה כ- 20000 ₪

(להוסיף 20% לסגירה עם קבלן )

 

כל המחירים המצוינים לעיל הינם אומדנים לפני מע"מ ואינם מחייבים !